Wistjij
Image default
Zakelijke dienstverlening

Verantwoord omgaan met trillingen en lawaai op de werkvloer

Heb je vaak te maken met trillingen en lawaai op de werkvloer? Binnen bepaalde sectoren, zoals de bouw en de technieksector, is dat heel gebruikelijk. Moeten er bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden, dan komt daar altijd het nodige geluid bij kijken. Belangrijk is echter ook om hier verantwoord mee om te gaan. Dat is wel zo netjes tegenover omwonenden, maar ook is dit essentieel in verband met de veiligheid op de werkvloer. Hieronder lees je hoe je verantwoord kunt omgaan met geluid en trillingen op de werkvloer. 

Zorg om te beginnen voor goede meetapparatuur 

Om te beginnen is het belangrijk dat je over apparatuur beschikt waarmee je kunt meten hoe het zit met het aantal decibel geluid en met de trillingen die geproduceerd worden. Ook de kalibratie meetapparatuur is zeer belangrijk. Door de apparatuur regelmatig te kalibreren, kun je er zeker van zijn dat de gemeten waardes juist zijn. Wil je geluidsmetingen verrichten, dan wil je namelijk ook zeker zijn van een nauwkeurige uitslag. Over het algemeen is het aan te raden om de meetapparatuur ongeveer twee keer per jaar te kalibreren. Twijfel je over de nauwkeurigheid van je apparatuur, dan is het aan te raden om dit even te testen. 

Het nemen van de juiste maatregelen 

Als je over meetapparatuur beschikt, wordt het ook makkelijker om in te schatten welke maatregelen je moet nemen. Zo is het natuurlijk altijd van belang dat personeel een helm draagt tijdens bepaalde werkzaamheden. Zeker wanneer er sprake is van hevige trillingen, is er namelijk ook het gevaar dat er objecten naar beneden vallen. Ga altijd na hoe het met de ARBO wetgeving zit en leef die ook goed na. Anders loop je niet alleen het risico op ongevallen, maar ook op flinke boetes. Zo moet personeel bijvoorbeeld gehoorbescherming dragen bij werkzaamheden waarbij veel lawaai wordt geproduceerd. Ga ook na wat je kunt doen om omwonenden te ontzorgen. 

Wees niet bang om advies te vragen 

Bij extreem geluidsoverlast of bij het kalibreren van je meetapparatuur, kan het verstandig zijn om advies in te winnen. Er zijn verschillende bedrijven die je hiervoor kunt benaderen. Wanneer je advies nodig hebt voor het kalibreren van de apparatuur, benader je bijvoorbeeld een andere partij dan voor juridisch advies omtrent geluidsoverlast.