Wistjij
Image default
Financieel

De schade van de wateroverlast in Zuid-Nederland.

De waternood ramp in juli 2021 heeft enorme materiële en immateriële schade aangericht in Nederland en onze buurlanden België en Duitsland. In Nederland werd de overlast grotendeels beperkt tot de provincies Limburg en Noord-Brabant, de provincies die als eerste langs de grote rivieren lagen.

Normaliter is schade door een overstroming van de zee of een grote rivier door extreme regenval niet verzekerbaar, ook niet met een inboedel-, opstal- en autoverzekering. Omdat de Nederlandse overheid het incident als ramp heeft uitgeroepen wordt de dekking automatisch uitgebreid. Bij een rampgebied wordt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) toegepast zodat schade die niet verzekerbaar is, toch kan worden uitgekeerd aan de gedupeerden.

De financiële schade

Na de overstromingen in Limburg in Brabant hebben verzekeraars zo’n 25.000 schadeclaims ontvangen. De overstromingen hebben voor 160 tot 250 miljoen euro aangericht voor particulieren en bedrijven. Het merendeel aan woningen en voertuigen in Limburg. Ongeveer 80% van de particuliere claims en ongeveer 60% van de zakelijke claims zijn al afgehandeld voor december 2021. Omdat de schade complex en groot is, duurt de afhandeling van de claims relatief lang. Zo werden voor particulieren een ipad reparatie in Sittard vergoed, en een antieke kast in Maastricht.

Door de schaarste in de bouwsector zijn herstelwerkzaamheden nog moeilijk op gang gekomen. Er is namelijk simpel weg niet genoeg bouwmateriaal en personeel om tijdens de pandemie bij duizenden gebouwen tegelijkertijd te beginnen met het herstel.

De immateriële schade

Na de extreme wateroverlast en overstromingen in ons land is er ook veel immateriële schade aangebleven. Deze schade is niet uit te drukken in geld en is daarom ook moeilijk verzekerbaar. Inwoners hebben foto’s en brieven verloren in het water die voor mooie en dierbare herinneringen garant stonden. De kapotte telefoon waren deze herinneringen op opgeslagen waren is uit te drukken in geld, maar de inhoud van de telefoon niet. Deze dingen die voor een ander niet van waarde waren, waren voor deze personen onvervangbaar. Ook zijn sommige personen hun thuisgevoel en geboorteplaats kwijt doordat huizen onbewoonbaar zijn verklaard. Jammer genoeg zal deze immateriële schade nooit vergoed of vervangen kunnen worden.

https://telefoonreparatie-limburg.nl/telefoon-reparatie-sittard/