Wistjij
Image default
Bedrijven

Een fijne plek bij Road2School kinderopvang Den Haag

Kinderopvang Den Haag die samenwerking met ouders belangrijk vindt

Bij Road2School kinderopvang in Den Haag voelen kinderen zich snel thuis. Dat komt doordat de goed geschoolde pedagogisch medewerkers veel aandacht aan ze kunnen geven. De groepen bestaan uit een beperkt aantal kinderen, zodat elk kind de aandacht krijgt die het zo nodig heeft. Zo gaat de ontwikkeling sneller en voelen de kinderen zich op hun gemak. Hun vertrouwen in andere kinderen en volwassenen kan hierdoor groeien.

Leuke, educatieve dagen bij deze crèche in Den Haag

Bij Road2School kan elk kind rekenen op een goede verzorging en een veilig gevoel en wordt het bovendien uitgedaagd om nieuwe vaardigheden aan te leren. De begeleiding die uw kind krijgt op deze kinderopvang Den Haag is altijd afgestemd op het niveau van uw zoon of dochter. Door creatieve en sportieve activiteiten, maar ook door spelletjes, muziek en stimulering op het gebied van taal heeft uw kind niet alleen een leuke dag, maar leert het ook veel op sociaal en cognitief vlak. De mening van ouders en een goede samenwerking zijn waardevol voor de medewerkers, zodat u samen met hen op één lijn kan zitten.

Leren omgaan met emoties op Road2School bso Den Haag

Naast kinderopvang voor kinderen tot vijf jaar heeft Road2School ook een gezellige bso Den Haag. Ook hier is de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden belangrijk. Er wordt regelmatig besproken hoe de kinderen goed met elkaar om moeten gaan. Samen overleggen en op een positieve manier met elkaar spelen zijn belangrijk. Er is ook aandacht voor zelfredzaamheid, doordat kinderen vaste klusjes doen, zoals tafel dekken en afruimen.

Bij Road2School buitenschoolse opvang en kinderopvang in Den Haag zijn alle kinderen welkom. Er zitten kinderen van verschillende culturen op de opvang en ook als uw kind extra aandacht nodig heeft, dan kunnen de pedagogisch medewerkers een goede begeleiding geven. Bij Road2School ontwikkelen alle kinderen zich in hun eigen tempo en krijgen zij een stevige basis voor hun verdere leven mee!

Een fijne plek bij Road2School kinderopvang Den Haag