Wistjij
Image default
Rechten

Wat is alimentatie?

De plichten en rechten die u had tijdens uw huwelijk vervallen als u gaat scheiden van uw partner. Een exceptie hierop is de alimentatieplicht. De alimentatieplicht stamt uit de onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht houdt in dat partners na een echtscheiding verplicht zijn om voor elkaar te zorgen. Dit geldt voor zowel partners die een geregistreerd partnerschap hebben als partners die getrouwd zijn. Alimentatie is een terugkerende, vaak maandelijkse financiële bijdrage voor het levensonderhoud van het kind of de ex-partner. Er zijn twee vormen van alimentatie, te weten partneralimentatie en kinderalimentatie. De hoogte van de alimentatie kan onderling worden afgesproken, maar kan ook door een rechter worden bepaald. Er bestaan richtlijnen voor het berekenen van de alimentatie.

Wat is partneralimentatie?

Indien de ex-partner niet in staat is in haar of zijn levensonderhoud te voorzien dan dient er partneralimentatie betaald te worden door de andere partner. Bij een echtscheiding of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap kunnen er afspraken gemaakt worden door beide partners over de partneralimentatie. Een echtscheidingsadvocaat of mediator kan helpen om de hoogte van de partneralimentatie te bepalen. Er kan ook worden afgezien van partneralimentatie als beide partners hiermee akkoord zijn. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in schriftelijke overeenkomst zoals een echtscheidingsconvenant. De duur van de partneralimentatie wordt vastgesteld voor de helft aantal jaren van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De maximale duur van partneralimentatie is vijf jaar. De hoogte en de duur van de partneralimentatie kunnen worden gewijzigd door middel van een verzoek bij de rechter.

Wat is kinderalimentatie?

Wanneer er in een huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen zijn dient er kinderalimentatie betaald te worden door de meest draagkrachtige partner. De kinderalimentatie is bedoeld voor de opvoeding en verzorging van kinderen en is verplicht tot de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De kinderalimentatie kan worden vastgelegd in een verplichte ouderschapsplan. Ook hier geldt dat indien u het niet met elkaar eens kunt worden, de rechter een alimentatieregeling vaststelt.

Alimentatie advocaat of mediator inschakelen?

Als beide partners tegengestelde belangen hebben dan is het in orde maken van de alimentatie nog niet zo eenvoudig. Aangezien de ene partner niet teveel wilt betalen en de andere partners graag een hoger bedrag zou willen ontvangen. Hieronder staan enkele veel voorkomende situaties waarvoor het mogelijk is om een gespecialiseerde alimentatie advocaat of mediator in te schakelen voor juridische hulp.

 • Hoogte alimentatiebedrag

 • Kinderalimentatie

 • Partneralimentatie

 • Alimentatiebedrag berekenen

 • Het vorderen van de alimentatie

 • Beëindiging van de alimentatie

 • Aanpassing van de alimentatieduur

 • Alimentatie indexering

 • Alimentatie herberekening

 • Alimentatie betalen

 • Alimentatie ontvangen