Wistjij
Image default
Zakelijk

Wat je moet weten over een arbeidsdeskundig onderzoek

Het opzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan erg waardevol zijn binnen een bedrijf. Veel mensen denken dat een onderzoek alleen moet worden opgestart wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dit is echter niet het geval, antwoorden die je verkrijgt na zo een onderzoek kunnen voor vele redenen handig zijn.

 

Waar je aan zou kunnen denken bij het starten van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een onderzoek wordt vaak opgezet wanneer een werknemer zich voor een langere periode ziek meldt. Wanneer een onderzoek wordt gestart, brengt een arbeidsdeskundige het volgende in kaart: mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van de werkplek en verdiencapaciteit van de werknemer.

 

De opdrachten waar een arbeidsdeskundige mee te maken krijgt kunnen sterk in sommige gevallen erg uiteen lopen. Het formuleren van een opdracht kan er dan ook als volgt uitzien:

–   Arbeidsongeschiktheid van werknemer in dienst bepalen.

–   Re-integratie mogelijkheden en de nodige inspanningen daarvan bepalen.

–   Maatregelen bepalen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers.

–   Het verlies aan arbeidsvermogen vaststellen.

–   Mogelijke bedrijfsschade inschatten na uitval van een arbeidsongeschikte werknemer.

 

Doelen van een arbeidsdeskundig onderzoek bepalen

Het bepalen van het onderzoeksdoel gebeurt vaak aan de hand van vier vragen.

–   In hoeverre is de werknemer in staat de huidige werkzaamheden uit te voeren?

–   Wanneer de werknemer daar niet meer toe in staat is, kunnen de werkzaamheden dan worden aangepast?

–   Zijn de aangepaste werkzaamheden passend bij de situatie van de werknemer?

–   Het kan zijn dat werkzaamheden niet kunnen worden aangepast, is er op dat moment een passende optie buiten het bedrijf om?

 

Moment tot een arbeidsdeskundig onderzoek

Het starten van een onderzoek hoeft dus niet alleen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Je zou een onderzoek ook kunnen opzetten om tot inzichten te komen waardoor je maatregelen kan treffen die ervoor zullen zorgen dat je de uitval van personeel aanzienlijk verlaagd.