Wistjij
Zakelijk

Het belang van goed personeel en een OR cursus

Het is belangrijk om kundig personeel te hebben. Dit heeft een grote invloed op een aantal harde en zachte factoren. Hier onder is een overzicht van de verschillende factoren die beïnvloed kunnen worden door de bovenstaande personeelsindicator:

  • Sfeer op de werkvloer
  • Succes van samenwerkingsverbanden
  • Omzet
  • Winst

Hier toe kan bijgedragen door personeel juist op te leiden. Een optie met betrekking tot instituties en organen binnen een bedrijf is een OR cursus. Binnen deze OR cursus worden de verschillende vaardigheden en kennisthema’s met betrekking tot dit orgaan geleerd aan medewerkers (en eventueel ook werkgevers). Zo kan er geïnformeerd worden omgegaan in de dagelijkse praktijk.

Moeilijkheidsgraad van de lessen

De moeilijkheidsgraad van de lessen hangt van een aantal factoren af. In principe is het voor veel mensen goed te begrijpen. Als het echter gaat om internationale concerns, dan kan een OR cursus een complexe wending nemen. Zoals ook in de OR cursus uitgelegd zal worden, is het namelijk zo dat internationale bedrijven ook onder de wetten van andere landen kunnen vallen. Zodoende kunnen de rechten en plichten met betrekking tot de OR afwijken van de Nederlandse richtlijnen.

Internationale complexiteit met betrekking tot het orgaan

Dit komt vooral voor als een bedrijf op de buitenlandse beurs genoteerd is. Met betrekking tot een fusie of overname, bijvoorbeeld, kan het in het buiteland gewoonlijk zijn (of zelfs verplicht) om alle zaken geheim te houden tot het moment dat de afspraak ook daadwerkelijk afgesloten wordt. Dit conflicteert natuurlijk met de Nederlandse rechten en plichten, daar het hier belangrijk is dat er open met de OR gesproken wordt. In zo een geval zal er delicaat moeten worden omgegaan met de verschillende aspecten en daartoe is het belangrijk om juist en correct opgeleid te zijn.

Het belang van goed personeel en een OR cursus