Wistjij
Gezondheid

Cognitieve gedragstherapie, wat houdt dat in?

Bij de behandeling van een depressie wordt vaak cognitieve gedragstherapie toegepast als onderdeel van de behandeling. Cognitie houdt zoveel in als bewustwording of waarneming. Bij een patiënt die lijdt aan een depressie is de waarneming vaak verstoord. De patiënt reageert daardoor anders op gebeurtenissen dan mensen die niet depressief zijn. De cognitieve gedragstherapie is er op gericht de patiënt te leren om realistisch op waarnemingen en gebeurtenissen te reageren in plaats van hier zijn eigen waarheid aan te verbinden en vervolgens conclusies te trekken.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Bij het toepassen van cognitieve gedragstherapie wordt de patiënt middels individuele gesprekken en eventueel groepstherapie geleerd om negatieve gedachten als gevolg van alledaagse gebeurtenissen om te zetten naar positieve. De patiënt wordt geleerd dat een bepaalde actie vanuit een ander niet meteen een negatieve lading hoeft te hebben. Iemand die je straal voorbij loopt in de supermarkt kan gewoon diep in gedachten verzonken zijn over wat hij vanavond eens zal eten en heeft je dus wellicht echt gewoon niet gezien. Het is dan niet realistisch om meteen te denken dat die ander kwaad op je is of niet meer met je wil omgaan.

Hoe intensief is cognitieve gedragstherapie?

Hoe intensief cognitieve gedragstherapie is hangt af van de ernst van de depressie van de patiënt in kwestie. Het kan zijn dat na een tiental sessies al significante verbetering optreedt en dan is verdere behandeling niet nodig. Maar als er sprake is van een ernstige depressie dan kan het zinvol zijn om langer therapie te volgen om de depressieve klachten afdoende te bestrijden. Het kan zijn dat er ook medicatie wordt voorgeschreven om ervoor te zorgen dat de patiënt zich minder depressief voelt en dus beter kan functioneren. Of opname nodig is tijdens de behandeling van de depressie hangt ook af van de ernst ervan.

Hoe effectief ie cognitieve gedragstherapie?

Het is bewezen dat cognitieve gedragstherapie zeer effectief is bij de bestrijding van een depressie. De therapie zorgt ervoor dat de patiënt ook op de langere termijn in staat is om het ontstaan van negatieve gedachten en daaruit volgend gedrag te voorkomen. De therapie zorgt er ook voor dat de patiënt niet gemakkelijk weer terugvalt in het oude gedrag met bijbehorende negatieve gedachten en ongewenst gedrag. De kans op recidive en terugval is minimaal, zo is uit ervaring en studies gebleken.

Waar vind ik meer informatie over cognitieve gedragstherapie?

Wanneer je meer informatie wilt over cognitieve gedragstherapie als behandeling bij een depressie dan kun je hiervoor op het internet terecht. Je vindt daar niet alleen pagina’s waar de definitie wordt uitgelegd. Je kunt er ook lezen wat cognitieve gedragstherapie precies inhoudt en hoe het wordt toegepast in de psychologie. Er zijn verschillende studies gedaan naar deze therapie en de uitkomsten daarvan zijn eveneens op het internet te vinden voor de geïnteresseerde lezer. Ook kun je ervaringen lezen van patiënten die als gevolg van een depressie met cognitieve gedragstherapie zijn gehandeld. Zij vertellen in hun eigen woorden hoe het nu met ze gaat en hoe zij hun depressie uiteindelijk te boven zijn gekomen.

Cognitieve gedragstherapie, wat houdt dat in?