Wistjij
Image default
Alarmsysteem

Wist jij dat VOG aanvragen ook online kan?

De verklaring Omtrent het Gedrag is een veelgevraagd document door werkgevers. Werkgevers willen vaak een stukje zekerheid wanneer zij personeel aannemen, ze willen zeker weten dat je geen justitieel verleden hebt en dat de door jouw gevulde functie geen belemmering zal zijn in de toekomst. Maar hoe werkt het aanvragen van een VOG verklaring en wanneer wordt deze geleverd? We leggen het je graag uit!

Wanneer een ‘natuurlijk persoon’ een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt, onderzoekt Justis of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd. Als blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, geeft Justis de VOG af. Is er sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Vervolgens wordt aan de hand van een screeningsprofiel beoordeeld of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

VOG aanvragen via uw werkgever

Het aanvragen van je VOG is best ingewikkeld, meestal vraagt je werkgever deze voor je aan en moet je deze per e-mail bevestigen door in te loggen met je DigiD. Maar wat als de werkgever dit niet voor je doet? Dan heb je twee mogelijkheden.

 • Afspraak maken bij de gemeente: Je moet een afspraak maken bij de gemeente, tegenwoordig moet je dit allemaal online regelen door in te loggen met je DigiD. Toch is het zo dat dit vaak veel tijd vereist en moet je tijd vrij maken voor het maken van een afspraak. Je moet namelijk na het maken van je afspraak fysiek langsgaan bij je gemeente.
   
 • VOG aanvragen: Geen zin om langs te gaan bij de gemeente? Begrijpelijk, zoals we dat zojuist hebben uitgelegd kost dat veel tijd en moeite. Gelukkig kan je jouw VOG aanvragen ook online regelen.

Digitaal VOG aanvragen

Via een commerciele tussenpartij kun je binnen enkele minuten je VOG al aanvragen, houdt wel rekening mee dat je iets meer kosten moet betalen. We leggen je graag uit hoe het in zijn werking gaat.

Stap 1: Vul het VOG aanvraagformulier in.
Stap 2: Betaal de verwerkingskosten van €40,35.
Stap 3: Houdt je e-mail goed in de gaten.
Stap 4: Nadat je de e-mail hebt ontvangen bevestig je deze met DigiD.
Stap 5: Betaal de resterende kosten aan Dienst Justis €33,85.
Stap 6: Je aanvraag is nu ingediend en zal worden gescreend door Dienst Justis.
Stap 7: Ontvang je VOG aanvraag thuis per post!

Hoe wordt mijn VOG aanvraag gescreend?

Tijdens het invullen van het aanvraagformulier kun je screeningsprofielen selecteren, Dienst Justis zal op basis van de jou opgegeven screeningsprofielen controleren en beoordelen of je strafbare feiten hebt gepleegd die een belemmering kunnen vormen voor de functie die je gaat vervullen.

Justis hanteert een zogenoemde “terugkijktermijn”, ze kijken of dit relevant zal zijn voor je (toekomstige) functie. 

Justis maakt tot slot een belangenafweging. Wat weegt zwaarder: het belang van de aanvrager bij het krijgen van de VOG of het risico voor de samenleving als de VOG wordt afgegeven? Justis kijkt hierbij onder andere naar:

 • hoe vaak de aanvrager vanwege relevante strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen;
 • hoe ernstig de feiten zijn;
 • hoelang geleden de feiten zijn gepleegd;
 • de leeftijd van de aanvrager.

Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen meetellen.

Besluit

Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de aanvrager een VOG krijgt. Als er volgens Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG-aanvraag, dan neemt Justis eerst een voorlopige beslissing om de VOG niet af te geven. Dit wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna neemt Justis een definitief besluit. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan vermeldt Justis altijd waarom de aanvrager geen VOG krijgt. Tegen deze beslissing kunt u in bezwaar gaan.

Als u het niet eens bent met Justis

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u daartegen bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening (de datum) van de afwijzing. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Justis zal dan opnieuw een beslissing nemen. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de ‘beslissing op bezwaar’ in beroep gaan bij de rechtbank. In de afwijzende beslissing op bezwaar staat hoe u dit kunt doen.

Er bestaan twee soorten screeningsprofielen:
een algemeen en een specifiek screeningsprofiel.
Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden.

 • Informatie
 • Geld
 • Goederen
 • Diensten
 • Zakelijke transacties
 • Proces
 • Aansturen organisatie
 • Personen

 

Wist jij dat VOG aanvragen ook online kan?