Wistjij
Image default
Energie

SCIOS-inspectie: wat is het?

Wat is een SCIOS-inspectie?

Een SCIOS-inspectie is een controle die gericht is op stookinstallaties. SCIOS is een afkorting en staat voor: Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Het is daarom bedoeld om de veiligheid te kunnen waarborgen van de stookinstallaties die gebruikt worden. Een NSA (noodstroomaggregaat) valt ook onder deze regeling. Beschik jij over een NSA dan is een SCIOS-inspectie verplicht.

Waarom moet ik zorgen voor een SCIOS-inspectie?

De belangrijkste reden is veiligheid. Een noodstroomaggregaat wordt ingezet op momenten dat er ofwel geen stroomtoevoer in de buurt is (denk aan matrixborden boven de snelweg) ofwel bij het uitvallen van een regulier stroomnetwerk (denk aan ziekenhuizen of verzorgingstehuizen). In beide gevallen is het immens van belang dat de gebruikers van de aggregaat kunnen vertrouwen op een goed functioneren hiervan. Om dit te garanderen is een SCIOS-inspectie nodig.

Wat kan ik verwachten?

Bij een keuring van jouw NSA wordt gelet op verschillende zogenoemde scopes. Dit zijn wetgevingen waaraan jouw installatie moet voldoen. Zo wordt er gekeken naar de verbrandingsmotor en gasturbines. Draait jouw installatie meer dan 500 uren per jaar, dan is ook een emissiemeting verplicht. Als laatste meest belangrijke scope is er de brandstoftoevoerleiding. Deze wordt moet op elke installatie met een externe tank gecontroleerd worden.

Wat heb ik aan een SCIOS-keuring?

Om te beginnen is een SCIOS-inspectie verplicht bij een NSA met meer dan 20 kW vermogen. Als de keuring goed verloopt, dan heeft u daar veel voordeel van. Je weet bijvoorbeeld dan dat jouw bedrijf een bepaalde zekerheid heeft als het gaat om het functioneren van het aggregaat. Daarnaast weet je zeker dat je optimaal kunt presteren met je NSA. En uiteraard betekent een goed verlopen keuring ook dat je bedrijf minder schade toebrengt aan het milieu.

Hoe vaak moet ik een SCIOS-inspectie laten uitvoeren?

Wanneer jouw aggregaat onder de 20 kW zit heeft deze geen verplichte inspecties nodig. Zit het vermogen van jouw NSA tussen de 20 kW en de 100 kW en heb je een niet-gasgestookte installatie? Dan geldt een periodieke controle van om de vier jaar. Zit je boven de 100 kW? Dan hangt het er vanaf of jouw NSA gasgestookt of niet-gasgestookt is. Is deze wel gasgestookt en zit deze boven de 100 kW, dan moet de inspectie eens in de vier jaar uitgevoerd worden. Is jouw aggregaat niet-gasgestookt en boven de 100 kW, dan voldoet een inspectie die eens in de twee jaar gehouden wordt. Het is dus van belang dat je altijd goed in de gaten hoeveel vermogen jouw NSA gebruikt. Zo weet je precies wanneer je welke SCIOS-inspectie kunt verwachten.

https://www.bredenoord.com/nl/service/scios/