Wistjij
Image default
Aanbiedingen

Dit kun je doen om een veilige werkomgeving voor je werknemers te creëren

Veilig werken is belangrijk voor ons allemaal. Niemand zit te wachten op een bedrijfsongeluk of bedrijfsongeval. Daarom is het zaak om werk te maken van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Hoe zorg je voor een veiligere werkomgeving? En welke voordelen biedt dat nog meer?

Een VCA certificaat behalen

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist aannemers. Met dit certificaat kunnen medewerkers iedere dag weer veilig en gezond aan de slag gaan. Door het certificaat te behalen, laat je zien dat het bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt. Met het certificaat in de hand toon je je aan anderen als een deskundige ne betrouwbare opdrachtnemer.

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Denk aan de elektrotechniek, de (petro)chemie, in het metaal, civiele techniek of steigerbouw. En zo zijn er nog meer branches te bedenken die baat hebben bij dit certificaat. Je kunt het certificaat behalen door een examen te doen.

Werken met de CO2-prestatieladder

In een bedrijf moet niet alleen veilig, maar ook duurzaam gewerkt worden. Door zich bewuster te worden van de uitstoot van CO2, kunnen we samen een betere wereld bereiken. Daarom werkt de Rijksoverheid tegenwoordig met de CO2-prestatieladder. Opdrachtnemers die een aanbieding doen om samen te werken met de overheid, kunnen middels de ladder aantonen dat zij hun best doen om minder CO2 uit te stoten.

Dat kan bijvoorbeeld door zuiniger met energie om te gaan, en na te denken over wat het betekent om groen en duurzaam te ondernemen. Hoe meer een bedrijf onderneemt om CO2-neutraal te worden, des te hoger het bedrijf op de ladder staat. Bij een aanbieding geeft het bedrijf aan op welke trede deze de opdracht wil uitvoeren. De opdrachtnemer moet dit niveau dan ook echt halen; anders kan de overheid een boete opleggen.

Een preventiemedewerker aanstellen

Zorg ervoor dat er een preventiemedewerker is. Dit is een specifiek aangewezen medewerker die je helpt om bedrijfsongelukken te voorkomen. De preventiemedewerker wordt zo geschoold, dat deze altijd de nodige voorlichting kan geven op het gebied van veilig werken.

De preventiemedewerker geeft de werknemers ook duidelijke instructies over veilig werken. Ook voert de medewerker regelmatig controles uit en geeft deze tips om de veiligheid te verbeteren.

Zelfinspectie doen

Het is altijd nuttig om te weten hoe jouw bedrijf ervoor staat. De Arbeidsinspectie heeft daarom een handige zelfinspectie-tool ontwikkeld. Daarmee kun je controleren of je bedrijf voldoet aan de belangrijkste veiligheidsregels. Wat gaat er al goed? En wat gaat er minder goed?

Je kunt deze zelfinspectie altijd gratis raadplegen. Op die manier vergroot je het bewustzijn rondom veiligheid binnen het bedrijf.