Wistjij
Gezondheid

Bijeenkomst efficiënt communiceren van JE BENT MEER

Effectief communiceren om eerder onderling begrip te hebben, goals eerder te behalen en de samenwerking te verbeteren.

Leer nu Effectief communiceren bij JE BENT MEER

Contact is belangrijk voor iedereen. Door onze communicatietraining te volgen zul je merken, dat jij je meer welbewust wordt van hoe jij overkomt op andere mensen, maar ook wat deuitwerking van andere mensen op jezelf is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je persoonlijke gedragswijze goed in te zetten, zodat er eerder wederzijds begrip zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en doelen eerder bereikt zullen worden. Geen oeverloos gepraat, maar efficiënt en effectief communiceren. Dit bespaart je veel onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek competent om als gezelschap, team of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open inschrijving.

Wat leer je bij onze workshop?

In onze communicatietraining leer je te letten op subtiele non-verbale reacties, zodat je die kunt benutten om beter te communiceren. Je leert anders te waarnemen wat je bij andere personen oproept, en of datgene is wat je wilt opwekken. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (houding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) af te stemmen op de onverwachte respons van anderen. Je leert haalbare doelen onder woorden te brengen die controleerbaar zijn en in een groter geheel aanvaardbaar zijn. In deze workshop komen deze onderwerpen aan voor:

  •   schema`s en gewoonten
  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  behoefte aan juist zijn
  •  het scheppen van aannames of veronderstellingen

Wat kan je verwachten bij onze training

We gaan naast de praktijk hoofdzakelijk veel oefenen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook daadwerkelijk voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van correct waarnemen. Je gaat leren juist te observeren in plaats van onmiddellijk te interpreteren? Je leert ook hoe je krachtiger communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Daarnaast vragen als; Welke signalen stralen we naar elkaar uit?; Wat is belangrijk als ik luister?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf response, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven uitgebreid worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatietraining te volgen zul je opmerken, dat jij je meer bewust wordt van hoe jij overkomt op andere mensen, maar ook wat deuitwerking van andere mensen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je persoonlijke houding goed in te zetten, zodat er eerder onderling besef zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en goals sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gepraat, maar doelmatig en doeltreffend communiceren. Dit bespaart je heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek passend om als groep, team of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de traning Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open aanmelding.

 

Bijeenkomst efficiënt communiceren van JE BENT MEER