Asbest advies

Het is een bekende angst als je in een relatief oud huis woont: is er misschien asbest gebruikt gedurende de bouw? En wat voor risico vormt die asbest? Advies inwinnen over de risico’s en de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van dit giftige goedje is dan een goed plan. Alleen met een vakkundig asbest advies kun je uit de voeten in situaties waarin je vreest voor de gezondheid van je gezin of wellicht van je werknemers, indien je denkt dat je bedrijfspand wellicht is besmet met asbest. Advies kun je inwinnen bij i4Solutions: een advies- en onderzoeksbureau met oog voor oplossingen, een onderzoek naar asbest is dus mogelijk. Omgaan met asbestsituaties is een van onze specialiteiten en we staan je dan ook graag bij als je zoekt naar een goede oplossing rondom een asbestprobleem. We kunnen je helpen bij testen of er sprake is van deze giftige stof in uw pand, we kunnen met u in kaart brengen wat de schade precies is en we kunnen natuurlijk ook met u gaan kijken naar de meest efficiënte manier om om te gaan met dit probleem. Daarbij houden wij te allen tijde erg goed de kosten in de gaten. We analyseren hoe u op de goedkoopste manier de beste resultaten kunt behalen: we stippelen de efficiëntste methode uit voor u hoe om te gaan met asbest. Advies als dat is natuurlijk niet weg als u zich begeeft op een gebied waar u hoogstwaarschijnlijk zelf niet veel verstand van heeft. Het is belangrijk om hier experts bij te halen aangezien het erbij gaat om erg ernstige risico’s voor de volksgezondheid.

Onze diensten qua asbest advies

Met de expertise en ervaring van i4Solutions worden projecten planmatig tot uitvoering gebracht. Qua asbest- en sloopmanagement moet u dan denken aan de volgende diensten.

  • Het vervaardigen van sloop- en saneringsadviezen. Zoals eerder is genoemd doen we uitgebreid onderzoek naar uw situatie. We stellen met veel zorg en aandacht adviezen op die precies aansluiten bij uw behoeften. We vertellen u eerlijk wat noodzakelijk is, wat de verschillende opties zijn indien daar sprake van is, en hoe u de situatie op de beste manier aan kunt pakken.
  • Plannen van aanpak opstellen, zoals een sloopplan en V&G-plan voorbereiding). In overleg met u, komen we tot de beste manier van werken. We stellen vervolgens een overzichtelijk plan op waarmee u concreet verder kunt.
  • Werkomschrijving/-bestek voor asbestverwijdering. We kunnen u duidelijk vertellen wat de werkzaamheden precies inhouden en hoe lang de experts hiermee bezig zullen zijn. U kunt zo een goede inschatting maken van hoe lang u uit uw kantoor moet wegblijven en kunt zo vooruit plannen.
  • Opstellen directiebegrotingen. Zoals gezegd zijn we financieel erg sterk, en daardoor kunnen we u qua asbest advies een kostenplaatje voorleggen.
  • Organisatie en coördinatie bij aanbestedingen. Wanneer u ervoor kiest om ons ook voor de uitvoering van het asbest advies in te huren, zorgen wij ervoor dat de hele operatie goed gecoördineerd wordt en uitgevoerd wordt door de mensen die verstand van zaken hebben.
  • Beoordelen van aanbiedingen en geven van gunningadvies. Voor wanneer u aanbiedingen krijgt van bedrijven die ervaring hebben met het verwijderen van asbest. Advies geven wij ook in dat soort situaties: we kijken of het een solide offerte is die u krijgt.

Kortom kunnen we u bij het gehele proces van asbestverwijdering helpen. We zijn een betrouwbare partner voor u, u kijkt naar ons als u inhoudelijke vragen heeft en overleg wilt plegen. Asbest advies is noodzakelijk aangezien u anders speelt met uw leven en dat van uw werknemers. Wij helpen u graag verder.

Voorbeeld van asbest advies

Weet u niet precies wat u zich moet voorstellen bij een asbest advies, of weet u niet zo goed wanneer u er behoefte aan zou hebben? Hier een concreet voorbeeld van asbest advies op maat. Stel u bent directeur van een onderwijsorganisatie die kinderen die niet functioneren in het reguliere middelbare onderwijs, opvangt. U verzorgt alternatief onderwijs voor dit soort kinderen gedurende de tijd dat ze problemen thuis hebben en u heeft als doel deze leerlingen weer terug te laten keren naar reguliere onderwijsvormen wanneer de rust weer is wedergekeerd. U heeft verscheidene orthopedagogen en andere personeelsleden in dienst. Omdat uw organisatie groeit, is het nodig om een nieuw pand te betrekken. De gemeente biedt u aan om een redelijk oud pand te huren van hen, dat al een aantal jaar leegstaat. De ambtenaar waar u contact mee heeft waarschuwt u wel: het kan zo zijn dat er asbest in het gebouw aanwezig is. Op dat moment beseft u dat u natuurlijk zeker moet weten of dat het geval is: u werkt nota bene met kinderen die elke dag op school moeten zitten! U wilt weten hoeveel geld het uw organisatie zal gaan kosten om het spul weg te halen, daar laat u namelijk van af hangen of u het pand gaat huren of dat u verder gaat kijken. Ook wilt u weten over hoe lang u het pand kan betrekken als er wel asbest wordt gevonden. U schakelt ons bedrijf in om u te adviseren over deze situatie. Wij zullen in overleg een eerste asbest inspectie uitvoeren en vervolgens kunnen inschatten hoe erg het pand eraan toe is. In overleg met u stellen we dan een plan van aanpak op: we communiceren open met u zodat u het beste asbest advies mogelijk krijgt. Indien er vaker geïnspecteerd moet worden omdat niet alles in te schatten was tijdens het eerste bezoek, zullen we daar afspraken over maken.

Asbest advies


Tagged with