Wistjij
Image default
Bedrijven

Alles over Atex

Wanneer je niet thuis bent in de wereld van de gevaarlijke stoffen dan zegt Atex je waarschijnlijk niets. Atex zijn dan ook richtlijnen opgesteld door de Europese Unie waardoor alle werkgevers in de EU verplicht zijn om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Deze veilige werkomstandigheden dienen te worden gewaarborgd in omgevingen met een explosiegevaarlijke atmosfeer. Wist je dat Atex Frans is? Atex verwijst naar atmosphères explosibles en kent dan ook twee richtlijnen. De Atex richtlijnen zijn opgenomen in Nederland in de Arbowet en ook in de Warenwet.

 

Waarom?

Atex moet dus worden gebruikt in omgevingen met een explosiegevaarlijke atmosfeer. Dat zijn werkomgevingen met brandbare stoffen die niet kunnen worden vervangen door andere stoffen. Het is dus zeer noodzakelijk om het explosiegevaar onder controle te houden. Maar wanneer is er dan sprake van explosiegevaar? Dat is op het moment dat er een brandbare stof in aanraking komt met de lucht en wordt ontstoken. Dit kan niet alleen zijn met brandbare stof, maar ook met gas, nevel of damp.

 

Richtlijn 1

De eerste richtlijn is Atex 153. In deze richtlijn staat beschreven hoe werkgevers van explosiegevaarlijke werkplekken ervoor moeten zorgen dat er wordt voldaan aan de eisen voor veiligheid. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de inrichting van werkplekken. Er zijn richtlijnen voor deze werkplekken. Veilig werken staat hier voorop. Het is dan ook aan te raden om te werken met een radiografische afstandsbediening. Door een radiografische afstandsbediening kunnen voorwerpen veilig worden verplaatst en dat is handig voor een veilige werkomgeving.

 

Richtlijn 2

De tweede richtlijn is Atex 114. Deze richtlijn beschrijft normen waaraan de apparaten moeten voldoen. Apparaten moeten altijd worden goedgekeurd door Element Materials Technology. Dat is een partij die de externe certificatie voor Atex doet.

 

Branches

De branches waarin het meeste explosiegevaar is zijn bijvoorbeeld de papierindustrie, de verfindustrie, de chemie, houtverweking en voedingsmiddelenindustrie. Mensen die hier met de Atex richtlijnen hebben te maken zijn operators, logistiek medewerkers en monteurs.

https://www.hetronic.nl/radiografische-besturingen/kranen/