Wistjij
Image default
Vervoer en transport

5 Tips om werknemers duurzamer te laten reizen

In Nederland kunnen reizigers zich op allerlei manieren van A naar B vervoeren. Met de bus, met de trein, met de auto, op de fiets, lopend: voor al deze manieren van vervoer zijn relatief goede infrastructuren beschikbaar. In de vervoerssector vindt er steeds meer verduurzaming plaats. Er zijn allerlei elektrische voertuigen beschikbaar, zoals elektrische auto’s,  bussen en scooters. Als bedrijf kun je ervoor kiezen ‘groener’ te worden door personeel te stimuleren en mogelijkheden te bieden om duurzamer te reizen. Naast dat dit bijdraagt aan een gezondere leefomgeving, kan het ook financiële voordelen met zich meebrengen. In deze blog lees je vijf tips om werknemers duurzamer te laten reizen.

Tip 1. Maak duurzamer reizen financieel aantrekkelijker

Om meer mensen duurzaam te laten reizen, kun je als werkgever duurzamer reizen financieel belonen ten opzichte van minder duurzaam reizen. Dit kun je op allerlei manieren doen. Zo kun je reizen met het openbaar vervoer naar het werk voor personeel gratis maken. Bovendien kun je, om een extra financiële prikkel te geven, gratis openbaar vervoer voor werk én privé aanbieden. Ook kun je bonussen uitdelen aan degenen die kiezen voor een duurzamer vervoersmiddel. Verder kun je mensen, als dit mogelijk is, stimuleren om meer thuis te werken en kun je niet-duurzaam vervoer ontmoedigen door bijvoorbeeld een lagere kilometervergoeding hiervoor aan te bieden.

Tip 2. Maak treinreizen comfortabel

Sommige werknemers kiezen reizen met de auto boven reizen met het openbaar vervoer, omdat ze dit comfortabeler vinden. Om reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, kun je ze bijvoorbeeld aanbieden om met de eerste klas te reizen. Hier is immers vrijwel altijd zitplaats. Ook kun je flexibelere werktijden instellen voor personeel dat met het openbaar vervoer reist, waardoor ze de mogelijkheid hebben om buiten de spitsuren te reizen. Ook dit kan het reizen met het openbaar vervoer een aantrekkelijkere keuze maken.

Tip 3. Creëer bewustzijn

Soms hebben werknemers net een extra zetje nodig om van hun gewoontes af te zien en duurzamer te gaan reizen. Dit zetje kan gegeven worden in de vorm van informatie over de impact van duurzamer reizen op de gezondheid en het milieu. Door iemand een goed gevoel te geven bij het maken van duurzamere keuzes, zal deze persoon mogelijk extra gemotiveerd zijn om duurzaam te reizen. Als werkgever kun je hiertoe je personeel inlichten over welke doelen je nastreeft als het gaat om verduurzaming, waarom je dit zo belangrijk vindt en wat voor positieve impact dit kan hebben op onder andere het milieu.

Tip 4. Bied elektrische fietsen aan

Ook kun je je personeel een leasefiets aanbieden. Dit kan vooral effectief zijn in bedrijven die normaliter geen leaseauto’s aanbieden voor personeel. Een leaseauto die je ook gebruikt naast je werk inruilen voor een leasefiets is immers misschien een grotere stap dan een leasefiets aangeboden krijgen wanneer je eerst vanuit je werk alleen kilometervergoeding kreeg voor vervoer. Zodra deze leasefietsregeling voor het personeel financieel voordeliger is dan de kilometervergoeding die ze voorheen zouden krijgen, kunnen ze gestimuleerd worden om de elektrische fiets te gebruiken.

Tip 5. Bied elektrische auto’s aan

Zodra personeel wat verder weg woont en voorheen een autoleasecontract hadden, kan het aanbieden van een elektrische leaseauto een goede zet zijn. Naast dat deze auto’s minder uitstoten dan conventionele auto’s, kunnen ze je als bedrijf ook financiële voordelen brengen. Zo stimuleert de overheid de aanschaf van elektrische auto’s door middel van fiscale voordelen. Elektrische auto’s zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en BPM. Ook kun je eventueel subsidies krijgen.